Toiminta

Järjestämme virkistystoimintaa. Kannustamme jäseniämme hakeutumaan koulutuksiin, Tehyn alue- ja keskustoimiston, STTK:n ja muiden mahdollisten järjestöjen järjestämään koulutukseen.

Tarkoituksena on jäsenistön jaksaminen sekä hyvinvointi.

Ammattiosasto myöntää koulutustukea jäsenilleen ammatin kehittämiseen tähtäävään koulutukseen liittyen. Hallitus ratkaisee koulutustuen määrän tapauskohtaisesti.

Ammattiosasto muistaa 50- ja 60- vuotta täyttäviä.

Uusien jäsenien hankinta